Kontakt

e-mail: kontakt@osmth-poland.pl

Historia

Fundacja OSMTH Poland została powołana do życia by podążać ścieżką charytatywnej działalności i bezinteresownej pomocy, jaką zapoczątkowali w swej historii Templariusze. Zakon Templariuszy, a dokładnie Zakon Ubogich Rycerzy Chrystusa i Świątyni Salomona zaczął swoją działalność na początku XII wieku.

Pomoc

Zapraszamy do kontaktu osoby chętne do współpracy oraz przede wszystkim osoby potrzebujące wsparcia w trudnej sytuacji życiowej.

Preceptorat OSMTH-POLAND został ustanowiony w 2011 roku i do chwili obecnej pozostaje pod protektoratem Wielkiego Przeoratu Francji.

 

Mając na celu prawidłowe, zgodne ze statutem i z obowiązującymi przepisami prawa funkcjonowanie i prowadzenie działalności społecznej i pomocowej Preceptorat OSMTH-POLNAD ustanowił FUNDACJĘ * DEUS VULT* PRZEORATU OSMTH POLSKA.

 

Fundacja *DEUS VULT* rozpoczęła swoją działalność w 2013 roku. Jako organizacja zrzeszona w OSMTH International staramy się kultywować tradycję oraz zachować zwyczaje panujące w szeregach naszej międzynarodowej organizacji.

Ponieważ podążamy śladami naszych dostojnych poprzedników – Zakonu Templariuszy chcemy skupić się na pomocy charytatywnej, wspieraniu inicjatyw pomocowych, aktywizowaniu środowisk oraz społeczności lokalnych, a także na pomocy w specyficznej dziedzinie, jaką jest aktywizacja zawodowa co w dzisiejszym świecie niejednokrotnie znacznie lepiej wpisuje się w definicje pomocy.

 

Główne zadania fundacji to:

  • Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej zdrowotnej i życiowej
  • Pomoc bezpośrednia oraz pośrednia poprzez kontakt z odpowiednimi organizacjami bądź instytucjami
  • Zróżnicowana pomoc charytatywna
  • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
  • Pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof , konfliktów zbrojnych w kraju i za granicą
  • Promocja i organizacja wolontariatu
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie w szerokim zakresie dla innych instytucji i organizacji, których cele zbieżne są z celami Fundacji OSMTH-Poland

Pomoc, którą oferuje fundacja to przede wszystkie wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Chcemy skupić się na pomocy człowiekowi jako jednostce. Tak by każda zgłaszająca się do nas osoba mogła czuć, że posiada wsparcie, którego próżno szukać w biurokratycznych instytucjach w naszym kraju.

 

Bardzo mocnym postanowieniem fundacji jest pomoc samotnym matkom w ciężkiej sytuacji. Są to osoby szczególnie narażone na problemy zarówno te zawodowe jak i społeczne. Przez wzgląd na dobro zarówno matek jak i dzieci chcemy wspierać takie osoby w powrocie do utraconych niejednokrotnie zawodów oraz do normalnych warunków życia.

 

 

Leave Comment